Bank danych


 

 

Ludność miejscowości w Polsce
Dane zawierają listę 41 902 miejscowości wraz województwem, powiatem, gminą oraz liczbą mieszkańców, stan z 2009 roku.

Szczegóły

c.d.n…
c.d.n…. c.d.n…